Show them your work or product!

Title
Title
Title
hffgh
Title

Zobacz, co nowego w naszej szkole!

Aktualności
Zespół Szkół w Czarnym Lesie został utworzony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 35/IV/2011 z dnia 25 marca 2011 roku. Z dniem 1 września 2011 r. połączono Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie oraz Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie i utworzono Zespół Szkół w Czarnym Lesie. Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum zachowują swoją odrębność lecz posiadają wspólną Radę Pedagogiczną, dyrekcję i Radę Rodziców. Powołanie Zespołu stwarza korzystniejsze warunki dydaktyczno-wychowawcze, sprzyja większej integracji środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. Usprawni też w znacznym stopniu realizację zadań administracyjno-organizacyjnych.
Do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie należą miejscowości:
 • Antoniów
 • Czarny Las
 • Kuźnica Kiedrzyńska
 • Kuźnica Lechowa
 • Wola Hankowska
Do obwodu szkolnego Gimnazjum w Czarnym Lesie należą miejscowości:
 • Antoniów
 • Czarny Las
 • Florków
 • Kolonia Wierzchowisko
 • Kuźnica Kiedrzyńska
 • Kuźnica Lechowa
 • Lubojna
 • Pasieka
 • Tylin
 • Wierzchowisko
 • Wola Hankowska
 • Wola Kiedrzyńska